Jaarvergadering van de geestelijkheid en leken van het bisdom van Den Haag

29 december vond in de kerk van de heilige Cornelius de Honderdman in Amersfoort de jaarvergadering plaats van het bisdom van Den Haag en Nederland van de Russisch-Orthodoxe Kerk.

De diocesane vergadering sprak in verband met de oprichting van een niet-canonieke kerkelijke structuur in Oekraïne met als naam “Orthodoxe Kerk Oekraïne” haar onvoorwaardelijke steun uit aan metropoliet Onufry van Kiev, de geestelijkheid en de gelovigen van de canonieke Oekraïens-Orthodoxe Kerk.

Tijdens de vergadering werd de balans opgemaakt van het eerste jaar van de wederopbouw van het bisdom, dat tot de benoeming van aartsbisschop Elisey op 28 december 2017 meer dan 25 jaar vacant was. Op de vergadering werden diverse zaken besproken die van belang zijn voor het kerkelijk leven in het bisdom: de eredienst, de Orthodoxe missie in Nederland, de pastorale zorg en zaken van administratieve aard. Ook werd de samenstelling van de diocesane raad, die tijdens de diocesane vergadering van 25 mei eerder dit jaar werd gekozen, bekrachtigd.

De kerk van Johannes de Doper in Den Haag zal in het vervolg fungeren als kathedrale kerk van het bisdom en het postadres van de kanselarij van het bisdom keert terug naar haar historische adres, namelijk Dr. Kuyperstraat 2, 2514 BB in Den Haag. Aartsbisschop Elisey riep op om op deze historische plaats van het kerkelijk bureau belangrijke activiteiten te helpen ontwikkelen zoals de ondersteuning van het monastieke leven, de Orthodoxe missie en het uitgeven van Orthodoxe boeken, gericht op de ontwikkeling van de Orthodoxie in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *