Религиозные деятели Гааги обсуждают вопросы безопасности


19 марта по приглашению бургомистра г. Гааги Паулины Крикке архиепископ Гаагский и Нидерландский Елисей и иподиакон Илия Судников приняли участие в собрании религиозных представителей г. Гааги.  Участники собрания во главе с бургомистром обсудили целесообразность, возможности и необходимые условия обеспечения безопасности граждан, посещающих места общественных религиозных мероприятий, что особенно становится актуальным в свете недавних терактов в Новой Зеландии и в самих Недерландах, в г. Утрехте. Состоялась оживленная дискуссия религиозных деятелей Гааги о роли религиозных общин и государства в защите общества от террористических действий и их религиозных и политических мотиваций. 

Архипастырское служение во Фрисландии и в Гронингене.

15 марта, в пятницу первой седмицы Великого поста, архиепископ Гаагский и Нидерландский Елисей посетил нидерландскую провинцию Фрисландия.

В Свято-Николаевской обители в селении Хемелум архипастырь совершил литургию Преждеосвященных Даров, после которой совершил монашеский постриг диакона Адриана Roedvoets с именем в честь Предтечи Христова Пророка Иоанна Крестителя.

В субботу 16 марта архиепископ Елисей совершил Божественную литургию в обители в сослужении настоятеля иеромонаха Евсевия (Vailant) и иеродиакона Иоанна (Roedvoets). После литургии владыка пообщался с паломниками фрисландской Николаевской обители.

В тот же день вечером, в канун торжества Православия, архиепископ Елисей прибыл в провинцию Гронинген и принял участие в полиелейном богослужении в Преображенском храме г. Гронингена. В воскресенье 17 марта, в день праздника Православия, владыка возглавил Божественную литургию в Преображенском храме в сослужении настоятеля архимандрита Онуфрия (Vailant), иеромонаха Евсевия (Vailant), иеродиакона Иоанна (Roedvoets) и диакона Петра Boele.

За литургией иеродиакон Иоанн (Roedvoets) был рукоположен во пресвитера. Местом служения новорукоположенного иеромонаха Иоанна будет Предтеченский кафедральный собор и Магдалининский Государев крестовый храм в Гааге. В обоих храмах иеромонах Иоанн (Roedvoets) будет нести послушание ключаря (заместителя настоятеля).

После Божественной литургии в Преображенском храме в Гронингене был совершен чин Торжества Православия, и затем состоялась праздничная трапеза, за которой архипастырь пообщался с духовенством, церковнослужителями и прихожанами.

Gezamenlijke dienst met de zeer hooggewijde Isaak, metropoliet van Duitsland en Centraal-Europa

Op 17 februari, de zondag van de Tollenaar en de Farizeeër, ging de zeer hooggewijde Isaak, metropoliet van Duitsland en Centraal-Europa, in de Russisch Orthodoxe Nicolaaskerk te Amsterdam de Heilige Liturgie voor. Dit op uitnodiging van de aartsbisschop van Den Haag en Nederland Elisey.

Metropoliet Isaak werd door de aartsbisschop broederlijk ontvangen. Tijdens de gezamenlijke Heilige Liturgie werd gebeden voor de eenheid in de Orthodoxe kerk en voor vrede in Syrië en Oekraïne. Na de dienst wees aartsbisschop Elisey op het leed dat de christenen in zowel Syrië als Oekraïne ondergaan en dat wordt veroorzaakt door mensen die religieuze symbolen gebruiken om haat te zaaien tussen de verschillende bevolkingsgroepen in beide landen. Metropoliet Isaak bedankte de Russische Kerk en de Russische regering voor hun hulp aan het veelgeplaagde Syrische volk.

Ten teken van broederlijke genegenheid en gemeenschappelijk gebed schonk aartsbisschop Elisey metropoliet Isaak een panagia (een bisschoppelijk medaillon), die op zijn beurt aan aartsbisschop Elisey een icoon van de Moeder Gods schonk en boeken die onlangs werden uitgegeven door de Universiteit van Balamand in Libanon. Deze onderwijsinstelling werd in 1988 opgericht door patriarch Ignatios IV van Antiochië.

Na de Heilige Liturgie werd de metropoliet uitgenodigd voor een gezamenlijke maaltijd met de geestelijkheid en de parochianen.

Jaarvergadering van de geestelijkheid en leken van het bisdom van Den Haag

29 december vond in de kerk van de heilige Cornelius de Honderdman in Amersfoort de jaarvergadering plaats van het bisdom van Den Haag en Nederland van de Russisch-Orthodoxe Kerk.

De diocesane vergadering sprak in verband met de oprichting van een niet-canonieke kerkelijke structuur in Oekraïne met als naam “Orthodoxe Kerk Oekraïne” haar onvoorwaardelijke steun uit aan metropoliet Onufry van Kiev, de geestelijkheid en de gelovigen van de canonieke Oekraïens-Orthodoxe Kerk.

Tijdens de vergadering werd de balans opgemaakt van het eerste jaar van de wederopbouw van het bisdom, dat tot de benoeming van aartsbisschop Elisey op 28 december 2017 meer dan 25 jaar vacant was. Op de vergadering werden diverse zaken besproken die van belang zijn voor het kerkelijk leven in het bisdom: de eredienst, de Orthodoxe missie in Nederland, de pastorale zorg en zaken van administratieve aard. Ook werd de samenstelling van de diocesane raad, die tijdens de diocesane vergadering van 25 mei eerder dit jaar werd gekozen, bekrachtigd.

De kerk van Johannes de Doper in Den Haag zal in het vervolg fungeren als kathedrale kerk van het bisdom en het postadres van de kanselarij van het bisdom keert terug naar haar historische adres, namelijk Dr. Kuyperstraat 2, 2514 BB in Den Haag. Aartsbisschop Elisey riep op om op deze historische plaats van het kerkelijk bureau belangrijke activiteiten te helpen ontwikkelen zoals de ondersteuning van het monastieke leven, de Orthodoxe missie en het uitgeven van Orthodoxe boeken, gericht op de ontwikkeling van de Orthodoxie in Nederland.