Gezamenlijke dienst met de zeer hooggewijde Isaak, metropoliet van Duitsland en Centraal-Europa

Op 17 februari, de zondag van de Tollenaar en de Farizeeër, ging de zeer hooggewijde Isaak, metropoliet van Duitsland en Centraal-Europa, in de Russisch Orthodoxe Nicolaaskerk te Amsterdam de Heilige Liturgie voor. Dit op uitnodiging van de aartsbisschop van Den Haag en Nederland Elisey.

Metropoliet Isaak werd door de aartsbisschop broederlijk ontvangen. Tijdens de gezamenlijke Heilige Liturgie werd gebeden voor de eenheid in de Orthodoxe kerk en voor vrede in Syrië en Oekraïne. Na de dienst wees aartsbisschop Elisey op het leed dat de christenen in zowel Syrië als Oekraïne ondergaan en dat wordt veroorzaakt door mensen die religieuze symbolen gebruiken om haat te zaaien tussen de verschillende bevolkingsgroepen in beide landen. Metropoliet Isaak bedankte de Russische Kerk en de Russische regering voor hun hulp aan het veelgeplaagde Syrische volk.

Ten teken van broederlijke genegenheid en gemeenschappelijk gebed schonk aartsbisschop Elisey metropoliet Isaak een panagia (een bisschoppelijk medaillon), die op zijn beurt aan aartsbisschop Elisey een icoon van de Moeder Gods schonk en boeken die onlangs werden uitgegeven door de Universiteit van Balamand in Libanon. Deze onderwijsinstelling werd in 1988 opgericht door patriarch Ignatios IV van Antiochië.

Na de Heilige Liturgie werd de metropoliet uitgenodigd voor een gezamenlijke maaltijd met de geestelijkheid en de parochianen.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *